Categorieën

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 16 september 2016

Welkom bij Activiteiten-Manager.nl. Rald biedt website functies en andere producten en diensten aan u wanneer u winkelt op Activiteiten-Manager.nl, gebruik maakt van Rald producten of diensten, Rald applicaties, of gebruik maakt van software die Rald levert in verband met elk van de voorgaande (collectief , "Rald Diensten"). Rald biedt de Rald diensten aan onder de volgende voorwaarden.

Door gebruik te maken van Rald Diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

Wij bieden een breed scala van Rald Diensten, en soms kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u een Rald Dienst gebruikt  (bijvoorbeeld uw profiel, Gift Cards, Rald Instant Video, uw mediabibliotheek, of Rald toepassingen) zullen die ook worden onderworpen aan de richtlijnen, voorwaarden en afspraken van toepassing zijn op de Rald Dienst ("Dienst Voorwaarden" ). Indien deze voorwaarden in strijd zijn met de Algemene voorwaarden zullen die dienst Voorwaarden van toepassing zijn.

PRIVACY

Lees voor het gebruik van Rald Diensten alstublieft ons Privacy Beleid om onze pratijken te begrijpen.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u een Rald Dienst gebruikt, of e-mails aan ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt daarmee in elektronisch communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze site of via de andere Rald Diensten. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch voldoen aan de wettelijke eisen van schriftelijke communicatie.

COPYRIGHT

Alle door middel een Rald dienst ter beschikking gestelde inhoud, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, en data compilaties is eigendom van Rald of zijn inhoud-leveranciers en is beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht. De compilatie van alle door middel een Rald dienst ter beschikking gestelde inhoud is exclusief eigendom van Rald en is beschermd door Nederlandse en internationale auteursrecht wetten.

LICENTIE EN TOEGANG

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Algemene Voorwaarden en van uw betaling van alle toepasselijke kosten, verlenen Rald of zijn dataleveranciers u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven licentie toegang tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Rald Diensten. Deze licentie geeft geen recht op: wederverkoop of commercieel gebruik van elke Rald dienst of inhoud ervan; verzameling van product lijsten, beschrijvingen, of prijzen; enig afgeleid gebruik van elke Rald Dienst of de inhoud daarvan; enige download of kopie van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke gereedschappen om gegevens te verzamelen en extraheren. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden of enige dienst Voorwaarden zijn voorbehouden en gereserveerd door Rald of zijn licentiegevers, leveranciers, uitgevers, de rechthebbenden, of andere content providers. Geen enkele Rald dienst, noch een deel van een Rald Dienst, mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins voor commerciële doeleinden geëxploiteerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rald. U mag geen frame of framing technieken gebruiken om een ​​handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) te omsluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rald. U mag geen meta tags of van andere "verborgen tekst" gebruik makend van de naam of handelsmerken Rald gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rald. U mag geen misbruik maken van de Rald Diensten. U kunt gebruik maken van de Rald Diensten zoals is toegestaan ​​door de wet. De door Rald verleende licenties beëindigen als u zich niet houdt aan deze voorwaarden of enige dienst Voorwaarden.

UW ACCOUNT

Als u een Rald Dienst gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, wachtwoord ,voor het beperken van de toegang tot uw computer en gaat u akkoord met het accepteren van de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Rald verkoopt producten voor volwassenen, die kunnen kopen met een creditcard of andere toegestane betaalmethode. Als u jonger bent dan 18, kunt u alleen gebruik maken van de Rald Diensten in het bijzijn van een ouder of voogd. Rald behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of om bestellingen te annuleren.

RECENSIES, COMMENTAAR, COMMUNICATIE, EN ANDERE INHOUD

Bezoekers kunnen recensies, reacties, foto's en andere inhoud plaatsen; e-cards en andere communicatie sturen; suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen, of andere informatie voorleggen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk van privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maakt, of anders nadelig voor derden of laakbaar is en mits deze niet bestaat ​​uit of software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van bevatten "spam". U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, zich voordoen als een andere persoon of entiteit, zich op andere wijze misleidend voordoen met betrekking tot de oorsprong of andere inhoud. Rald behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Wanneer u inhoud post of materiaal voorlegt, tenzij wij anders aangeven, verleent u Rald een niet-exclusief, royalty vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, en volledig in sublicentie te geven recht dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media weer te geven en te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide van te verwerken en te distribueren. U verleent Rald en zijn licentie houders, als ze ervoor kiezen deze te gebruiken, het recht om de naam die u indient in verband te brengen met dergelijke inhoud. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent, of er een wettelijke controle is van de rechten op de inhoud die u post; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade zal veroorzaken aan een persoon of entiteit en dat u Rald vrijwaart voor alle vorderingen die voortvloeien uit inhoud die u aanlevert. Rald heeft het recht (maar niet de verplichting)  elke activiteit of inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen. Rald neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door u of een derde partij.

COPYRIGHT KLACHTEN

Rald respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op enige manier auteursrechtelijk gekopieerd is kunt u ons contacteren om een procedure instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht te starten.

RISICO VAN VERLIES

Alle items gekocht van Rald worden op grond van een contract verzonden. Dit betekent dat het risico van verlies en titel voor dergelijke items op u overgaan zodra onze levering over gaat op de vervoerder.

TERUGBETALINGEN, VERGOEDINGEN EN EIGENDOM

Rald zal geen eigendom van geretourneerde items nemen tot het item bij ons is binnengekomen. Bij wijze van uitzondering kan een terugbetaling uitgevoerd worden zonder terugkeer van de items. In deze situatie neemt Rald geen eigendom van de items. Voor software evaluatie producten waarvoor een licentie is gekocht betsaat hoe dan ook geen terugbetalingsregeling. Zie Verzenden en Retourneren Voor meer informatie over onze terugbetalingsregelingen.

PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Rald probeert zo nauwkeurig en expliciet mogelijk te zijn. Echter, Rald garandeert niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van elke Rald Dienst juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Als een product aangeboden door Rald zelf niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het ongebruikte staat retour te sturen.

PRIJZEN

Tenzij anders vermeld, de Adviesprijs of Voorgestelde prijs weergegeven voor producten op elke Rald Dienst vertegenwoordigt de volledige verkoopprijs vermeld op het product zelf, voorgesteld door de fabrikant of leverancier, of in overeenstemming met de standaard praktijk in de sector geschat; of de geschatte winkelwaarde voor een vergelijkbaar kenmerkend Product elders aangeboden. De Adviesprijs of Voorgestelde prijs is een vergelijkende prijsraming en kan al dan niet de gangbare prijs op elk gebied op een bepaalde dag vertegenwoordigen. Voor bepaalde items die als een set worden aangeboden kan de Adviesprijs of Voorgestelde prijs een 'open-voorraad' prijs zijn, wat betekent dat het totaal de geschatte of adviesprijs voor elk van de items opgenomen in de setvan van de fabrikant vertegenwoordigen. Waar een item te koop wordt aangeboden door een van onze kooplieden, kan voor de Adviesprijs of Voorgestelde prijs worden geleverd door de handelaar. Met betrekking tot producten verkocht door Rald, kunnen we de prijs van een artikel niet bevestigen totdat u bestelt. Ondanks onze inspanningen, kan een klein aantal van de items in onze catalogus worden afwijkend geprijst worden. Als de juiste prijs van een artikel verkocht door Rald hoger is dan onze vermelde prijs, zullen wij, naar ons gelang, ofwel contact met u opnemen voor verzendinstructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van deze annulering. Andere handelaren kunnen in geval van een verkeerd geprijst item eigen voorwaarden hanteren. Wij belasten over het algemeen credit card niet totdat uw bestelling het verzendproces is ingegaan of, voor digitale producten, totdat we de digitale product voor u beschikbaar hebben gesteld.

RALD SOFTWARE VOORWAARDEN

In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn de voorwaarden die u hier treft van toepassing op alle software (inclusief alle updates en upgrades van de software en alle bijbehorende documentatie) die wij van tijd tot tijd voor uw gebruik aan u beschikbaar stellen in verband met Rald Diensten (de "Rald Software").

ANDERE BEDRIJVEN

Andere partijen dan Rald kunnen winkels beheren, diensten of productlijnen verkopen op deze of andere websites. Daarnaast kunnen we links plaatsen naar de websites van de aangesloten bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling of het evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Rald aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, en de inhoud van al deze en andere derden. U dient zorgvuldig kennis te nemen van hun privacy statements en andere gebruiksvoorwaarden.

VERVALLEN VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE RALD DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (WAARONDER SOFTWARE) EN ANDERE DIENSTEN OP EEN OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE RALD DIENSTEN WORDEN GELEVERD DOOR RALD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK VERMELD. RALD GEEFT GEEN OF ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE RALD DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (WAARONDER SOFTWARE) OF ANDERE DIENSTEN OP EEN OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE RALD DIENSTEN, TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK VERMELD. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE RALD DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, VERWERPT RALD ALLE GARANTIES EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.RALD GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE RALD DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (WAARONDER SOFTWARE) OF ANDERE DIENSTEN OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE RALD DIENSTEN, SERVERS OF DAT ELEKTRONISCHE BERICHTEN RALD'S VERZONDEN VANAF RALD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. RALD IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN RALD DIENST, OF VAN ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (WAARONDER SOFTWARE) OF ANDERE DIENSTEN OP EEN OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GESTELD DOOR MIDDEL VAN EEN RALD DIENST, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EN GEVOLGSCHADE, TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK VERMELD.

TOEPASSELIJK RECHT

Door het gebruik van elke Rald Dienst, gaat u ermee akkoord dat eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​tussen u en Rald over deze Algemene Voorwaarden van welke aard dan ook onder Nederlands recht vallen en worden afgewikkeld.

WEBSITE BELEID, AANGEPAST EN DEELBAARHEID

Herzie alstublieft onze andere beleidsregels, zoals ons prijsbeleid, geplaatst op deze website. Deze voorwaarden reguleren uw gebruik van Rald Diensten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan onze website, beleid, Dienst Algemene en deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde scheidbaar geacht en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

ONS ADRES
Rald
Rembrandtstraat 128
2526RB Den Haag
De Nederland

http://www.Activiteiten-Manager.nl

Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw werk is op een manier waarbij het auteursrecht zijn gekopieerd, kunt u uw klacht indienen via ons online formulier. We reageren snel op de zorgen van eigenaren over rechten van vermeende inbreuk.

Als u liever schriftelijk een verslag in dient, gelieve ons te voeden met de volgende informatie:
• Een schriftelijke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;
• Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop U beweert inbreuk is gemaakt;
• Een beschrijving van het materiaal dat u beweert op de website overtreed wordt;
• Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet geschiedt;
• Een verklaring van u, op straffe van meineed, de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u de eigenaar bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Kennisgeving van klachten betreffende schending van auteursrecht kan aan Rald gegegeven op bovengenoemde address. Houd er alstublieft rekening mee dat deze procedure uitsluitend is voor het aan Rald melden dat uw auteursrechtelijk beschermd materiaal is geschonden.

ADDITIONELE RALD SOFTWARE VOORWAARDEN

1. Gebruik van de Rald Software. U mag Rald Software uitsluitend gebruiken en genieten van de Rald Diensten voor doeleinden zoals geleverd door Rald, en zoals toegestaan ​​door de Algemene Voorwaarden, deze Software Voorwaarden en iedere Dienst Voorwaarden. U mag geen enkel deel van de Rald software integreren in uw eigen programma of een deel ervan in combinatie compileren met uw eigen programma's, over dragen voor gebruik met een andere dienst, of verkopen, verhuren, leasen, lenen, uitlenen, distribueren of de Rald Software in sub- licentie of anderszins enig recht op de Rald Software in zijn geheel of gedeeltelijk overdragen. U mag de Rald software niet gebruiken voor illegale doeleinden. We kunnen op elk moment Rald Software niet langer verstrekken en kunnen uw recht op het gebruik van enige Rald Software opzeggen. Uw rechten op het gebruik van de Rald Software wordt automatisch zonder kennisgeving van ons beëindigd als u zich niet houdt aan een van deze Software Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden of enige andere dienst Voorwaarden. Additionele voorwaarden van derden bijgesloten in of gedistribueerd met bepaalde Rald Software die specifiek zijn aangegeven in de bijbehorende documentatie van toepassing te zijn op die Rald Software (of software opgenomen met de Rald Software) zullen in het geval van een conflict met het gebruik van dergelijke software de Algemene Voorwaarden gelden. Alle software die wordt gebruikt in een Rald Dienst is eigendom van Rald of zijn software leveranciers en beschermd door Nederlands recht en internationale wetten op het gebied van auteursrecht.
2. Het gebruik van diensten van derden. Wanneer u de Rald Software gebruikt, kunt u ook gebruik maken van de diensten van een of meer derden, zoals een mobiele provider of een mobiel platform provider. Uw gebruik van deze diensten van derden kan worden onderworpen aan de afzonderlijke beleid, voorwaarden voor het gebruik en de kosten van deze derden.
3. Geen omgekeerde Engineering. U mag niet, en zal een andere persoon niet aanmoedigen, helpen en machtigen te kopiëren, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren of anderszins knoeien met de Rald Software, geheel of gedeeltelijk, of afgeleide werken maken van de Rald Software.
4. Updates. Om de Rald software up-to-date te houden, kunnen wij op elk gewenst moment en zonder kennisgeving automatische of handmatige updates aan u bieden.